טלפונים חשובים

מרפאה: 04-6589093

רב"ש (ניסים צדקה): 050-3537685

מוקד חרום בית שאן (ביקור רופא): 04-6276245

מועצה אזורית עמק המעיינות: 04-6588107